Hara Hara
Added by: John Snow Views: 2732 Font Size:

Hara Hara Lyrics

Hara Hara Theevram Veekshanam
Gana Gana Naadhe Bhaashanam
Bahuvidha Karmam Aathmanishtam Kalpitham
Hara Hara Theevram Veekshanam
Alasaviheenam Saarpitham
Athibalagaathram Sukhamanetram
Sathyayuktham Sarvatha

Susannadham Surakshaartham
Susannadham Surakshaartham

Avanakarmaarthakam Kshithikhemakaaram
Chawrikaprashamanachathuram Rane Raajitham [2]

Apagathi Samaye Kshananivaranam Sojithanweshanam
Ghanatharahridhayam Samasangulam Bhaathisenaganam [2]

Hara Hara Theevram Veekshanam
Gana Gana Naadhe Bhaashanam
Bahuvidha Karmam Aathmanishtam Kalpitham
Hara Hara Theevram Veekshanam
Alasaviheenam Saarpitham
Athibalagaathram Sukhamanetram
Sathyayuktham Sarvatha

Susannadham Surakshaartham
Susannadham Surakshaartham

Vinayabhaavathmakam Anujhaanusheelam
Bhaasathe Sahajanamamatha Vivekanjhitham [2]

Karmanikushalam Achalithamchiram Yudhaveera Swayam
Gunaganasahitham Vicharathe Sadhaa Veerasena Ganam
Apagathi Samaye Kshana Nivaaranamsochithaanweshanam
Ganathara Hridhayam Samasangulam Bhathisena Ganam

Hara Hara Theevram Veekshanam
Gana Gana Naadhe Bhaashanam
Bahuvidha Karmam Aathmanishtam Kalpitham
Hara Hara Theevram Veekshanam
Alasaviheenam Saarpitham
Athibalagaathram Sukhamanetram
Sathyayuktham Sarvatha

Susannadham Surakshaartham
Susannadham Surakshaartham
Login to edit this
Login to edit this
Login to edit this
Login to edit this
Added by: John Snow Views: 2732 Font Size:

Hara Hara Videos

Login to edit this
Recommended Songs
Sponsered Links